Zásaďák

Zásady ochrany osobních údajů

  1. Zásaďáka jsme zpracovali v souladu s nařízením GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů. Sdělujeme v něm, jaké osobní údaje zpracováváme, jak s nimi zacházíme a jaká vůči nám máte práva.

  2. Správcem osobních údajů je společnosti Trafajda, s.r.o., IČO: 17370183. Společnost provozuje web www.trafajda.cz. Jsme pro vás k dispozici na e-mailu zazitek@trafajda.cz. Prostřednictvím webu a mailu můžeme sbírat vaše osobní údaje.

  3. K vašim osobním údajům se chováme jako by byly naše. Také nechceme, aby ty naše nikde kolovaly, nebo byly jakkoli zneužívány. Nikam je nepředáváme a už vůbec ne do zahraničí.

Účel a doba zpracování osobních údajů

  1. Osobní údaje zpracováváme za určitými účely. Jednak je to za účelem uzavření smlouvy a jejího dodržení, a dále za účelem ochrany našich oprávněných zájmů. Jinými slovy, abychom vám mohli poskytnout možnost navštívit naši Trafajdu, a kdyby se nedejbože něco stalo, abychom věděli, kdo vlastně Trafajdu navštívil. A také vám můžeme po vašem pobytu občas něco informačního zaslat.

  2. Osobní údaje nevratně smažeme, jakmile je přestaneme potřebovat. Minimálně si je ponecháme po dobu, než vám poskytneme službu. Dále po dobu, po kterou trvá náš oprávněný zájem, dokud takové zpracování neodmítnete. Nejdéle na dobu 2 let.

Jaké údaje potřebujeme

  1. Budeme od vás potřebovat jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Totéž od všech osob, které budou v době návštěvy Trafajdy vašimi parťáky. Můžeme disponovat také číslem bankovní účtu vč. jména majitele účtu, příp. dalšími údaji, pokud nám je sami sdělíte. 

Práva

  1. V souvislosti s ochranou osobních údajů jsou vám přiznána následující práva. Máte právo požadovat informace, zda vaše osobní údaje zpracováváme, či nikoli, jak je zpracováváme, za jakými účely. Zkrátka se nás zeptejte v oblasti vašich osobních údajů na cokoli, my vám odpovíme. Máte právo žádat opravu, právo na výmaz, pokud to nekoliduje s naším právem osobní údaje dále zpracovávat. Máte právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů. Kdybyste domnívali, že osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo právními předpisy, obraťte se na nás na e-mail: zazitek@trafajda.cz. Uděláme vše proto, abyste byli spokojeni. Kdyby se nám to nepovedlo, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.